Roreglementer

 

Her finder du HDRs forskellige roreglementer:

  • HDRs roreglement for alle typer af robåde robåde 
  • HDRs kajakreglement for alle typer af kajakker kajakker
  • Du kan endvidere læse mere om regler for langtursroning langture