Roreglementer og beskrivelse af bådtyper

 

Beskrivelse af HDR's bådtyper - coastalbåd, inriggere – herunder § 12 om Vinterroning – og kajakker.

Du kan endvidere læse mere om regler for langtursroning.