Langtursroning

På langtur i inriggere

 

Der henvises til DFfR's langtursreglement – se mere på DFfR's hjemmeside her.