Pris

Indmeldelse: 100 kr. 
Roskole: 300 kr. 

Klubben har følgende tre medlemsskabstyper og kontingenterne herfor er:

Romedlem:
1.800 kr. om året (for romedlemmer, der ikke lejer et skab i klubben)
1.900 kr. om året (for romedlemmer, der lejer et skab i klubben, da den årlige skabsleje er 100 kr.
Det er kun romedlemmer, som har ret til at leje et skab.

Kontingentet for romedlemmer opkræves halvårligt den 1.4 og den 1.10.

Motionsmedlem:
1.000 kr. om året

Støttemedlem: 
200 kr. om året

Kontingentet for motionsmedlem og støttemedlem opkræves én gang årligt den 1.april

Betaling af kontingent skal ifølge klubbens vedtægter ske via PBS.
.
Du kan læse mere om klubbens tre typer medlemskab nedenfor.

Medlemsskabstype

 

Hellerup Dameroklub har tre medlemsskabstyper:

  • romedlemmer
  • motionsmedlemmer
  • støttemedlemmer


For alle medlemsskabstyper er det nøje beskrevet i klubbens vedtægter, hvilke rettigheder medlemsskabet indebærer, jf. § 5, stk. 1-4. 

Du kan se vedtægterne her.

Kun romedlemmer har ret til at benytte bådene, jf. § 5, stk. 2.

Som motionsmedlem kan optages enhver kvinde/pige, der har været romedlem i klubben i mindst tre år.

Ifølge § 5, stk. 3, har både romedlemmer og motionsmedlemmer ret til at deltage i alle andre aktiviteter, herunder gymnastik, svømning og ergometerroning, samt til at benytte alle faciliteter i klubhuset.

Støttemedlemmer har ret til at deltage som gæster i særlige, annoncerede sociale arrangementer som standerhejsning og -strygning, kanindåb og lignende.

Nøglebrikker udleveres til medlemmer over 16 år, mod betaling, dog ikke til støttemedlemmer, jf. § 5, stk. 1.