Priser

 

Indmeldelse: 100 kr. 
Roskole: 500 kr. 

Klubben har følgende tre medlemstyper og kontingenterne herfor er:

Romedlem
1.250 kr. halvårligt 
50 kr. halvårligt for leje af et skab. Det er kun romedlemmer, som har ret til at leje et skab.
Kontingentet for romedlemmer opkræves den 1/4 og den 1/10.

Motionsmedlem
1.000 kr. om året
Man skal have været medlem af klubben som romedlem i 3 år, før man kan søge om at blive motionsmedlem.
Kontingentet for motionsmedlemmer opkræves den 1/4.

 

Støttemedlem
200 kr. om året.
Enhver kan blive støttemedlem.
Kontingentet for støttemedlemmer opkræves den 1/4.

Betaling af kontingent skal ske via Betalingsservice.

For alle medlemstyper er det nøje beskrevet i klubbens vedtægter, hvilke rettigheder medlemsskabet indebærer. 

Du kan se vedtægterne her.