Priser

 

Indmeldelse: 100 kr. 
Roskole: 500 kr. 

Klubben har følgende tre medlemstyper og kontingenterne herfor er:

Romedlem
1.000 kr. halvårligt 
50 kr. halvårligt for leje af et skab. Det er kun romedlemmer, som har ret til at leje et skab.
Kontingentet for romedlemmer opkræves den 1/4 og den 1/10.

Motionsmedlem
1.000 kr. om året
Man skal have været medlem af klubben som romedlem i 3 år, før man kan søge om at blive motionsmedlem.
Kontingentet for motionsmedlemmer opkræves den 1/4.

 

Støttemedlem
200 kr. om året.
Enhver kan blive støttemedlem.
Kontingentet for støttemedlemmer opkræves den 1/4.

Betaling af kontingent skal ifølge klubbens vedtægter ske via Betalingsservice.

Medlemstyper

 

Hellerup Dameroklub har tre medlemstyper:

  • romedlemmer
  • motionsmedlemmer
  • støttemedlemmer


For alle medlemstyper er det nøje beskrevet i klubbens vedtægter, hvilke rettigheder medlemsskabet indebærer, jf. § 5, stk. 1-4. 

Du kan se vedtægterne her.

Kun romedlemmer har ret til at benytte bådene, jf. § 5, stk. 2.

Som motionsmedlem kan optages enhver kvinde/pige, der har været romedlem i klubben i mindst tre år.

Ifølge § 5, stk. 3, har både romedlemmer og motionsmedlemmer ret til at deltage i alle andre aktiviteter, herunder gymnastik, svømning og ergometerroning, samt til at benytte alle faciliteter i klubhuset.

Støttemedlemmer har ret til at deltage som gæster i særlige, annoncerede sociale arrangementer som standerhejsning og -strygning, kanindåb og lignende.

Nøglebrikker udleveres til ro- og motionsmedlemmer, jf. § 5, stk. 1.