Pris

Indmeldelse: 100 kr. 
Roskole: 300 kr. 

Klubben har følgende tre medlemsskabstyper og kontingenterne herfor er:

Romedlem
2.000 kr. om året (for romedlemmer, der ikke lejer et skab i klubben)
2.100 kr. om året (for romedlemmer, der lejer et skab i klubben, da den årlige skabsleje er 100 kr.
Det er kun romedlemmer, som har ret til at leje et skab.

Kontingentet for romedlemmer opkræves halvårligt den 1.4 og den 1.10.

Motionsmedlem1.000 kr. om året
Man skal have været medlem af klubben som romedlem i 3 år, før man kan søge om at blive motionsmedlem

Støttemedlem 200 kr. om året

Enhver kan blive støttemedlem

Kontingentet for motionsmedlem og støttemedlem opkræves én gang årligt den 1.april

Betaling af kontingent skal ifølge klubbens vedtægter ske via PBS.
.
Du kan læse mere udførligt om klubbens tre typer medlemskab nedenfor.

Medlemsskabstype

 

Hellerup Dameroklub har tre medlemsskabstyper:

  • romedlemmer
  • motionsmedlemmer
  • støttemedlemmer


For alle medlemsskabstyper er det nøje beskrevet i klubbens vedtægter, hvilke rettigheder medlemsskabet indebærer, jf. § 5, stk. 1-4. 

Du kan se vedtægterne her.

Kun romedlemmer har ret til at benytte bådene, jf. § 5, stk. 2.

Som motionsmedlem kan optages enhver kvinde/pige, der har været romedlem i klubben i mindst tre år.

Ifølge § 5, stk. 3, har både romedlemmer og motionsmedlemmer ret til at deltage i alle andre aktiviteter, herunder gymnastik, svømning og ergometerroning, samt til at benytte alle faciliteter i klubhuset.

Støttemedlemmer har ret til at deltage som gæster i særlige, annoncerede sociale arrangementer som standerhejsning og -strygning, kanindåb og lignende.

Nøglebrikker udleveres til medlemmer over 16 år, mod betaling, dog ikke til støttemedlemmer, jf. § 5, stk. 1.