Vores værdier

Både og flag

 

Hvem er Hellerup Dameroklub?

 • Vi er en kvinde-roklub for livet bygget på stærke traditioner.
 • Vi nyder det trygge personlige frirum.
 • Vi respekterer hinanden og giver plads til forskelligheder.
 • Vi løfter i flok og alle bidrager til fællesskabet.
 • Vi udvikler vores ro-kompetencer og kan indfri vores sportslige ambitioner, uanset alder.
 • Vi har det sjovt, mens det sociale sammenhold bliver styrket.

Bestyrelsen skal sikre, at rammerne for vores roklub er på plads:

Ansvar og forventninger

 • Takt og tone
  Vi taler pænt til hinanden. Vi accepterer og respekterer, at vi alle er forskellige. Vi er et inkluderende fællesskab, hvor vi sikrer, at alle føler sig velkommen og hørt.
 • Udvalg
  Bestyrelsen uddelegerer klubbens arbejde til et antal udvalg, der arbejder selvstændigt ud fra en arbejdsbeskrivelse og et budget.

Fysiske rammer

 • Klubhus
  Klubben har et hyggeligt og indbydende klubhus.
 • Bådhal
  Bådhallen giver sikker opbevaring af vores både, og der er ryddet og velorganiseret.
 • Bådplads, bro og slæbesteder
  Vi holder bådpladsen ryddelig, så vi kan få bådene frem og tilbage. Vores broanlæg gør det nemt og sikkert at sætte bådene i vandet og tage dem op igen.
 • Sommerhus
  Klubben ejer et sommerhus i Sletten. Sommerhuset kan benyttes til overnatning ved roture til Sletten, og sommerhuset kan lejes af klubbens medlemmer.

Materiel

 • Bådpark
  Vores bådpark består af velholdte og tidssvarende robåde. Vi har flere typer både til brug for forskellige aktiviteter og ambitionsniveauer. Antallet af både skal dække klubbens aktivitetsbehov. Alle medlemmer hjælper i en bådfamilie med at vedligeholde vores både. Ved behov benytter vi professionel assistance.
 • Indendørs træningsmateriel
  Vi har velholdte og tidssvarende ergometre, slides og andet udstyr. Vi har udstyr til at tilbyde eRoning på vores træningshold.

Aktiviteter og rammer

 • Roreglement
  Vi sikrer medlemmerne klare og trygge rammer med fokus på sikkerhed til søs.
 • Daglige aktiviteter
  Klubben planlægger faste aktiviteter, både sommer og vinter. Vi tilstræber at udbyde et varieret program, som tilfredsstiller medlemmernes behov og ønsker, både mht. type og tidspunkt.
 • Træningsmuligheder
  Klubben planlægger forskellige typer træning, dels med fokus på det korrekte rotag, dels med fokus på styrke og konditionstræning. Vi har veluddannede instruktører og uddanner kontinuerligt nye instruktører.
 • Stævner
  Klubben tilbyder sine medlemmer deltagelse i diverse motionsturneringer.
 • Langture
  Klubben planlægger mindst to årlige klublangture i Danmark. Alle langtursstyrmænd opfordres til at planlægge mindst en klubdagstur i fremmed rofarvand.

Uddannelse

 • Roskole
  Vi sikrer klubbens fremtid ved at tiltrække og uddanne nye roere. Vi optager som udgangspunkt kvinder i alderen 35-65 år i god fysisk form.
 • Kurser
  Klubben tilbyder medlemmerne kompetencegivende uddannelse. Medlemmerne skal have et ønske om at videreuddanne sig til styrmand og instruktør, så klubben fortsat kan gennemføre sine aktiviteter.

Fællesskab

 • Sociale aktiviteter
  Klubben tilbyder rammerne for de sociale aktiviteter. Aktiviteterne sker på medlemmernes eget initiativ.
 • Traditioner
  Klubben holder vores traditioner i hævd, herunder klubbens fødselsdag, ugentlig damefrokost og kanindåb.
 • GDR
  Klubben har en støtteforening – GDR – som yder økonomisk støtte til klubbens aktiviteter. Alle medlemmer af HDR kan blive medlem af GDR.