Kajakreglement for tur- og havkajakker i Hellerup Dameroklub

Navn, Formål, Hjemsted.

 1. Klubbens Navn er Hellerup Dameroklub med hjemsted Strandparksvej 42, 2900 Hellerup

 2. Klubbens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke ro- og kajaksport samt at fremme interessen for disse sportsgrene

 3. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og kajakforbund.

1. Generelt:
Alle medlemmer i Hellerup Dameroklub der udøver kajakroning er forpligtiget til at være bekendt med og overholde reglerne i nuværende reglement for kajakroning.

2. Definitioner:
Sommersæson: Fra 1. maj til 30. september. Fra solopgang til solnedgang. Vintersæson: Pt. ingen vinterroning
Langtursroning:
Se punkt 9

3. Myndighed og søvejsregler

Medlemmer skal overholde gældende søvejsregler samt andre regler for færdsel på vandet og i havne som fastsat af relevante myndigheder.
Der bør altid roes svarende til at kajakken har vigepligt for alle andre fartøjer specielt ved krydsning af markerede sejlruter og sejlrender.

4. Sikkerhed og påklædning

Ethvert medlem er pligtigt til, at kajaksporten dyrkes under de mest betrykkende former.
Under roning skal roeren være iført godkendt rednings- eller svømmevest
Det er altid kajakroeren der er ansvarlig for sikkerheden ved kajakroning mht. udstyr færdigheder og evner.
Klubben forudsætter at alle vedligeholder egne sikkerhedsmæssige færdigheder herunder svømmefærdigheder.
Sikkerhed og sikkerhedsansvarlig.
Der henvises til klubbens generelle sikkerhedsinstruks.

5. Elektronisk rokort

Forinden et medlem begiver sig ud på en tur skal medlemmets navn, bådens navn, afgangstid samt ro-retning registreres elektronisk. Efter hjemkomst indføres ankomsttid samt antallet af roede km.Ture med gæster oprettes i rokort.dk. med turens mål og afgangstidspunkt. Der kræves EPP2 bevis for gæsteroere og at gæsteroeren er bekendt med klubbens gældende regler.

page1image3673344

Reglement er for Hellerup Dameroklub, *Strandparksvej 42, 2900 Hellerup Telefon 39 62 99 15. WWW.hdr.dk

6. Klubkajakker

Klubbens medlemmer er berettiget til at benytte klubbens kajakker, når det sker i overensstemmelse med klubbens vedtægter og reglementer

7. Betingelser for at benytte klubbens tur-/ og havkajakker
Turkajakker kan benyttes af frigivne medlemmer, der har bestået et godkendt turkajakkursus mindst (EPP2 bevis)

Havkajakker kan benyttes af frigivne medlemmer der har bestået et godkendt havkajakkursus mindst (EPP 2 bevis).

Havkajak EPP2 del 1 (begynderkursus)
Roere der er frigivet til havkajak del 1 må kun ro med ledsager der har EPP2

8. Roområde
Afstand til Kysten:
Kajakroeren skal have føling med land, dog anbefales max 600 meter.

page2image1661056

Samlet antal roede kilometer

page2image1702448

Roere

page2image2884928

Begrænsning

Under 100 km

page2image3683120

Alene

page2image1635056

Fra Klubben til Charlottenlund Badeanstalt

  page2image3695392

Min. 2 roere sammen

page2image3686448
page2image3689984

Fra klubben til Skovshoved

page2image3689776
 

Med erfaren roer

Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

  page2image3794608 page2image3731376

100 km -250 km

page2image3786288

Alene

page2image3787952

Fra klubben til Skovshoved

page2image3743232 page2image3721808

Min. 2 roer sammen

page2image3732000

Fra Svanemøllehavn til Tårbæk

 

Med erfaren roer

Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

page2image3777760

Over 250 km

 

Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

page2image3780048

Erfaren roer = 250 km.

page2image3781088
   

Langtur se punkt 9

Lån af kajakker max. 2 døgn Ellers skal bestyrelsen informeres/godkende

Husk: Transport på egent ansvar.

Reglement er for Hellerup Dameroklub, *Strandparksvej 42, 2900 Hellerup Telefon 39 62 99 15. WWW.hdr.dk

9. Opnåelse af langtursret.1. Roeren er frigivet med EPP2

2. Roeren har opbygget en teoretisk viden og praktik om roning uden for dagligt rofarvand (Langtursbevis i HDR)
Roeren kan betragtes som erfaren hvis roeren har roet 250 km kajakkilometer inde for de sidste 3 år.

Transport af kajakker er på eget ansvar.

10. Håndtering og benyttelse af kajakker

Når man kommer hjem skal kajakken håndteres således:

 • Hvis kajakken kortvarigt lægges på broen, skal der udvises forsigtighed, så kajakken ikke

  kommer til at ligge på roret. Kajakken bæres op til klubhuset og lægges på bukke til

  afvaskning

 • Kajakken aftørres udvendig og indvendig

 • Kajakken henlægges på sin plads på kajakstativet i bådhallen og fastgøres .

 • Kajakken må ikke efterlades henliggende på broen eller pladsen foran huset

  Landgang i forbindelse med daglig roning fra klubben, må kun ske i kortere tidsrum og kajakkerne må ikke efterlades på strande eller lign. uden behørigt opsyn

  For havkajakker/turkajakker gælder endvidere:

 • Lugerne aftages

 • Pagaj sættes i stativ. Redningsvest og copitoverstræk hænges på knage.

 • Havkajakker: Paddelfloat og håndpumpe lægges på hylde.

  11. Skader på klubkajakker

  Meddeles på rokort.dk under skader.

  Hellerup Dameroklub Dato 1.maj 2019