Kajakreglement for tur- og havkajakker i Hellerup Dameroklub

 

Navn, Formål, Hjemsted.

  1. Klubbens Navn er Hellerup Dameroklub med hjemsted Strandparksvej 42, 2900 Hellerup
  2. Klubbens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke ro- og kajaksport samt at fremme interessen for disse sportsgrene
  3. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og kajakforbund.

 1. Generelt

Alle medlemmer i Hellerup Dameroklub der udøver kajakroning er forpligtiget til at være bekendt med og overholde reglerne i nuværende reglement for kajakroning.

 2. Definitioner:

Sommersæson: Fra 1. maj til 30. september. Fra solopgang til solnedgang.
Vintersæson: Pt. ingen vinterroning
Langtur: Pt. ingen langtursroning 

 3. Myndighed og søvejsregler

Medlemmer skal overholde gældende søvejsregler samt andre regler for færdsel på vandet og i havne som fastsat af relevante myndigheder.
Der bør altid roes svarende til at kajakken har vigepligt for alle andre fartøjer specielt ved krydsning af markerede sejlruter og sejlrender. 

 4. Sikkerhed og påklædning

Ethvert medlem er pligtigt til, at kajaksporten dyrkes under de mest betrykkende former.
Under roning skal roeren være iført godkendt rednings- eller svømmevest
Det er altid kajakroeren der er ansvarlig for sikkerheden ved kajakroning mht. udstyr færdigheder og evner.
Klubben forudsætter at alle vedligeholder egne sikkerhedsmæssige færdigheder herunder svømmefærdigheder.

Sikkerhed og sikkerhedsansvarlig.
Der henvises til klubbens generelle sikkerhedsinstruks.

 5. Elektronisk rokort

Forinden et medlem begiver sig ud på en tur skal medlemmets navn, bådens navn, afgangstid samt ro-retning registreres elektronisk. Efter hjemkomst indføres ankomsttid samt antallet af roede km.
Ture med gæster oprettes i rokort.dk. med turens mål og afgangstidspunkt. Der kræves EPP2 bevis for gæsteroere og at gæsteroeren er bekendt med klubbens gældende regler.

 
 6. Klubkajakker

Klubbens medlemmer er berettiget til at benytte klubbens kajakker, når det sker i overensstemmelse med klubbens vedtægter og reglementer

 7. Betingelser for at benytte klubbens tur-/ og havkajakker

Turkajakkerkan benyttes af frigivne medlemmer, der har bestået et godkendt turkajakkursus mindst (EPP2 bevis)

 Havkajakkerkan benyttes af frigivne medlemmer der har bestået et godkendt havkajakkursus mindst (EPP 2 bevis).

 Havkajak EPP2 del 1 (begynderkursus)

 Roere der er frigivet til havkajak del 1 må kun ro med ledsager der har EPP2

 8. Roområde

Afstand til Kysten:

Kajakroeren skal have føling med land, dog anbefales max 600 meter.

 

Samlet antal roede kilometer

 

Roere

Begrænsning

Under 100 km

Alene

Fra Klubben til Charlottenlund Badeanstalt

 

Min. 2 roere sammen

Fra klubben til Skovshoved

 

Med erfaren roer

Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

 

 

 

100 km -250 km

Alene

Fra klubben til Skovshoved

 

Min. 2 roer sammen

Fra Svanemøllehavn til Tårbæk

 

Med erfaren roer

Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

Over 250 km

 

Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

Erfaren roer = 250 km.

 

 

 

 9. Håndtering og benyttelse af klubkajakker

Når man kommer hjemskal kajakken håndteres således:

  • Hvis kajakken kortvarigt lægges på broen, skal der udvises forsigtighed, så kajakken ikke kommer til at ligge på roret. Kajakken bæres op til klubhuset og lægges på bukke til afvaskning
  • Kajakken aftørres udvendig og indvendig
  • Kajakken henlægges på sin plads på kajakstativet i bådhallen og fastgøres .
  • Kajakken må ikke efterlades henliggende på broen eller pladsen foran huset 

Landgang i forbindelse med daglig roning fra klubben, må kun ske i kortere tidsrum og kajakkerne må ikke efterlades på strande eller lign. uden behørigt opsyn

For havkajakker/turkajakker gælder endvidere

  • Lugerne aftages
  • Pagaj sættes i stativ. Redningsvest og copitoverstræk hænges på knage.
  • Havkajakker: Paddelfloat og håndpumpe lægges på hylde.

 10. Skader på klubkajakker

Meddeles på rokort.dk under skader. 

Hellerup Dameroklub, tlf. 39 62 99 15, www.hdr.dk

Dato 1.maj 2018