Kajak

 

Reglement for kajakker i Hellerup Dameroklub

 

  1. Generelt:

Alle medlemmer i Hellerup Dameroklub der udøver kajakroning er forpligtiget til at være bekendt med og overholde reglerne i nuværende reglement for kajakroning.

 2. Definitioner:

Sommerroning: Fra 1. maj til 30. september

Vintersæson: Pt. ingen vinterroning

Langtur: Pt. ingen langtursroning

 3. Myndighed og søvejsregler

Medlemmer skal overholde gældende søvejsregler samt andre regler for færdsel på vandet og i havne som fastsat af relevante myndigheder.

 4. Sikkerhed og påklædning

Ethvert medlem er pligtigt til, at kajaksporten dyrkes under de mest betrykkende former.

Under roning skal roeren være iført godkendt rednings- eller svømmevest.

 5. Elektronisk rokort

Forinden et medlem begiver sig ud på en tur skal medlemmets navn, bådens navn, afgangstid samt ro-retning registreres elektronisk. Efter hjemkomst indføres ankomsttid samt antallet af roede km.

 6. Klubkajakker

Klubbens medlemmer er berettiget til at benytte klubbens kajakker, når det sker i overensstemmelse med klubbens vedtægter og reglementer.

 7. Betingelser for at benytte klubbens tur-/ og havkajakker

Turkajakker kan benyttes af frigivne medlemmer, der har bestået et godkendt turkajakkursus mindst (EPP2 bevis).

 Havkajakker kan benyttes af frigivne medlemmer der har bestået et godkendt havkajakkursus mindst (EPP 2 bevis).

 Havkajak EPP2 del 1 (begynderkursus)

 Roere der er frigivet til havkajak del 1 må kun ro med ledsager der har EPP2.

 8. Roområde

 

Samlet antal roede kilometer

 

Roere

Begrænsning

Under 100 km

Alene

Fra Klubben til Charlottenlund Badeanstalt

 

Min. 2 roere sammen

Fra klubben til Skovshoved

 

Med erfaren roer

Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

 

 

 

100 km -250 km

Alene

Fra klubben til Skovshoved

 

Min. 2 roer sammen

Fra Svanemøllehavn til Tårbæk

 

Med erfaren roer

Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

Over 250 km

 

Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

Erfaren roer = 250 km.

 

 

 
9.Håndtering og benyttelse af klubkajakker

Når man kommer hjem skal kajakken håndteres således:

  • Hvis kajakken kortvarigt lægges på broen, skal der udvises forsigtighed, så kajakken ikke kommer til at ligge på roret. Kajakken bæres op til klubhuset og lægges på bukke til afvaskning
  • Kajakken aftørres udvendig og indvendig
  • Kajakken henlægges på sin plads på kajakstativet i bådhallen og fastgøres .
  • Kajakken må ikke efterlades henliggende på broen eller pladsen foran huset.

 Landgang i forbindelse med daglig roning fra klubben, må kun ske i kortere tidsrum og kajakkerne må ikke efterlades på strande eller lign. uden behørigt opsyn

 For havkajakker/turkajakker gælder endvidere:

  • Lugerne aftages
  • Pagaj sættes i stativ. Redningsvest og copitoverstræk hænges på knage.
  • Havkajakker: Paddelfloat og håndpumpe lægges på hylde.

 10. Skader på klubkajakker

Meddeles på rokort.dk under skader.

 

Hellerup Dameroklub

Dato 6. maj 2017