Kajakreglement for tur- og havkajakker i Hellerup Dameroklub

Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport.

Dette reglement er fastsat af bestyrelsen i HDR og gælder for tur-og havkajakker. For roning i alle typer robåde henvises HDRs roreglement.

Alle medlemmer i Hellerup Dameroklub der udøver kajakroning, er forpligtiget til at være bekendt med og overholde reglerne i nuværende reglement for kajakroning.

Definitioner:

 • Rosæson: Fra 1. maj til september. Fra solopgang til solnedgang.
 • Vintersæson: Pt. ingen vinterroning
 • Langtur: Roere med et EPP2 bevis. (Euro Paddel Pass).
 • DFfR langtursreglement skal overholdes.
 • EPP1 roer: Et medlem, der har bestået EPP1 begynderkursus i turkajak eller havkajak.
 • EPP2 roer: Et medlem, der har bestået EPP2 i turkajak eller havkajak.

1. Tildeling af roret i HDRs tur-/og havkajakker

 • Tur-og havkajakker kan benyttes af medlemmer, der har et EPP2 bevis (EuroPaddel Pass)
 • Roere med begynderbevis EPP1 må kun ro med ledsager, der har EPP2 bevis.

2. Rofarvand

 • Kysten skal følges så nært, at roeren stadig har føling med land dvs. max 300 meter.
 • Myndighed og søvejsregler

Medlemmer skal overholde gældende søvejsregler, samt andre regler for færdsel på vandet og i havne, som fastsat af relevante myndigheder.

 • Der bør altid roes svarende til, at kajakken har vigepligt for alle andre fartøjer specielt ved krydsning af markerede sejlruter og sejlrender.

 

Samlet antal roede kilometer

i alt

Roere

Begrænsning

Kilometer statistik over 2 sommersæsoner skal være samlet mindst 100 km.

Alene

Fra HDR til Charlottenlund Badeanstalt

 

Min. 2 roere sammen

Fra HDR til Skovshoved

Kilometer statistik over 3 sommersæsoner skal samlet være mindst 250 km

Alene

Fra HDR til Skovshoved

 

Min. 2 roer sammen

HDR,  Svanemøllestrand,   Tårbæk

Kilometer statistik over 3 eller flere sommersæsoner skal være over 250 km i alt

Alene

Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

Langtur – en tur af flere dages varighed

Godkendes af rochefen

Fremmede farvand

 

3. Sikkerhed og påklædning

 • Ethvert medlem er pligtigt til, at kajaksporten dyrkes under de mest betrykkende former.
 • Under roning skal roeren være iført godkendt rednings- eller svømmevest.
 • Det er altid kajakroeren, der er ansvarlig for sikkerheden ved kajakroning mht. udstyr, færdigheder og evner ved roning under hensynstagen til farvand og vejrforhold.
 • Klubben forudsætter, at alle vedligeholder egne sikkerhedsmæssige færdigheder herunder svømmefærdigheder. Der henvises til HDRs generelle sikkerhedsinstruks.

4. Gæster

 • Et aktivt kajakmedlem af en anden klub kan ro i klubbens kajakker i begrænset omfang efter tilladelse fra rochefen. 
 • Gæster skal altid følges med et aktivt kajakmedlem fra HDR.
 • Gæster skal efterleve HDRs kajakreglement. 
 • Der kræves EPP2 licens for gæster.

5. Elektronisk rokort

 • Forinden et medlem begiver sig ud på en tur skal medlemmets navn, bådens navn, afgangstid samt ro-retning registreres elektronisk. Efter hjemkomst indføres ankomsttid samt antallet af roede km. Ture med gæster skal ligeledes registreres elektronisk.

 6. Håndtering og benyttelse af kajakker

Når kajakroeren kommer hjem, skal kajakken håndteres således:

 • Hvis kajakken kortvarigt lægges på broen, skal der udvises forsigtighed, så kajakken ikke kommer til at ligge på roret. Kajakken bæres op til klubhuset og lægges på bukke til afvaskning.
 • Kajakken aftørres udvendig og indvendig.
 • Kajakken lægges på sin plads på kajakstativet i bådhallen og fastgøres.
 • Kajakken må ikke efterlades på broen eller pladsen foran huset.

For havkajakker/turkajakker gælder endvidere:

 • Lugerne tages af.
 • Pagaj sættes i stativ.  
 • Redningsvest og cockpitovertræk hænges på knage.
 • Paddelfloat og håndpumpe lægges på hylde.

Landgang i forbindelse med daglig roning fra klubben må kun ske i kortere tidsrum, og kajakkerne må ikke efterlades på strande eller lign. uden behørigt opsyn.

Transport af kajakker sker på kajakroerens eget ansvar. 

 

7. Skader på klubkajakker

Kajakroeren skal så vidt muligt udbedre skader og mangler opstået under kajakturen.

Alle skader fejl og mangler registreres i rokort. Desuden skal formanden for materialeudvalget informeres.

Ved alvorlige skader, fejl og mangler skal formanden for materialeudvalget kontaktes straks efter roturens afslutning.

Medlemmer har pligt til at erstatte skader, der beviseligt skyldes forsæt grov uagtsomhed.

 

Hellerup Dameroklub den 26. oktober 2023