Nu åbner klubben næsten

10. juni 2020 16:01 , af Marianne Hørup

Kære roere

Bestyrelsen besluttede i aftes efter lempelser fra Regeringen, DIF, DFfR og Fritidsforvaltningen at vende tilbage til normalen, næsten. Det betyder:

-          Fællesroningen morgen, formiddag og aften starter nu på mandag d. 15/6 

-          Kravet om obligatoriske rohold ophæves      

-          Roere, der af forsigtighedshensyn ønsker at ro på faste rohold, kan fortsat gøre dette

-          Reglerne for rengøring af både gælder uforandret.

-          Reglerne for håndhygiejne og afspritning af kontaktflader gælder uforandret.

-          Indtil videre skal man som hidtil møde omklædt, da omklædningsrum og bad endnu ikke kan benyttes. Man må dog godt hente tøj i sit skab.

-          Stue og køkken må gerne benyttes i begrænset omfang, med fornuft og med en meters afstand og fastholdelse af den gode håndhygiejne. Max tre i køkkenet ad gangen. 

Når vi nu starter på fællesroning, betyder det, at der vil være en styrmandsvagt om aftenen. Tjek derfor, hvornår du er på og byt, hvis datoen passer dårligt. Listen er under udarbejdelse og kommer på hjemmesiden og i klubben snarest.

Der har været forsøg med aftenfællesroning på Rokort.dk sidste sæson. Det blev nedstemt på generalforsamlingen, så indtil videre er aftenroningen en åben roaften, hvor du bare møder op. Tiderne er dog justeret som følger:

Mandag: kl. 17.00 

Tirsdag:  kl. 17.30

Onsdag: kl. 18.00

Torsdag: kl. 17.30 (primært coastal, gig, kajak)

Rohilsen Marianne