Mindeord. Ellinor Kissum

10. juni 2018 20:30 , af Marianne Hørup

Ellinor Kissum, Æresmedlem i DFfR og HDR, er i maj måned afgået ved døden, 92 år gammel. Ellinor var i mange år meget aktiv i klubbens bestyrelsesarbejde. Hun var formand i to perioder. Den første fra 1966 - 1977, hvor hun overtog et formandsskab i en skrantende klub, som hun fik bygget op på ny til en levende klub med et stærkt kaproningshold og med mange nye romedlemmer. Klubben blev så stor, at klubhuset måtte udvides i 1976. I 1989-1991 trådte Ellinor hjælpende til som formand i en kort periode. Når Ellinor ikke var formand, var hun enten rochef eller materialeforvalter, så det er en aktiv kvinde, vi nu siger farvel til. I de sidste år af sit liv var Ellinor en af "onsdagspigerne". Damernes Roklub og Hellerup Dameroklub har mistet et trofast og aktivt medlem. Æret være Ellinors minde.