Klublivet i Coronaens skygge

18. marts 2020 15:42 , af Marianne Hørup

Der er nu kommet yderligere stramninger i forhold til vores klubliv. Klubhuset må ikke længere bruges her pr. 18/3 og foreløbig frem til 30/3. Det vil sige, at enkeltpersonsrengøringen er udsat, at individuel træning er udsat, og at Standerhejsningen er udsat.

Så længe vi ikke har haft Standerhejsning, har vi ingen roning. Ved roning er vi ganske vist kun 5 eller 3 til stede, men vi er meget tæt på hinanden i båden, og ved holdsætning står vi i vores lille klubhus overordentlig tæt.

Så desværre ses vi nok først engang efter påske.

Forårshilsen Formandinden