Kurser

 

                

 

Roskole
For at komme i gang med at ro skal du først på roskole, hvor du lærer selve rotaget og de forskellige kommandoer, du skal kunne for at blive en god og sikker roer. Du starter derfor på vores roskole, hvor du undervises af klubbens instruktører.

Roskolen ligger i foråret og løber over en introduktionslørdag og efterfølgende en række hverdage, hvor der er instruktion formiddag eller aften. Det er obligatorisk at deltage i lørdagens program, og herefter skal du melde dig på mindst 6 af de 8 datoer, hvor der er instruktion. Du kan selv vælge, om du vil deltage i instruktionen formiddag eller aften de pågældende dage. Når du har gennemgået roskolen, indenfor det skemalagte instruktionsforløb vil instruktørerne vurdere, om du har de nødvendige færdigheder og kan frigives om roer.
Skulle du mod forventning ikke være frigivet efter 6 til 8 instruktionslektioner afholdt indenfor dette forløb, tilbyder vi max. 2 yderligere instruktionslektioner i umiddelbar forlængelse heraf

 

2. års-roere
For at hjælpe 2. års-roerne godt i gang med roningen i deres anden sæson, bliver der i foråret arrangeret en roteknik-aften (brush-up). Vi evaluerer forløbet sammen efter roturen. Arrangementet Brush-up for 2. års-roere findes i kalenderen på forsiden under kategorien Kurser.

Anette H. Christensen er fast kontaktperson for 2. års-roere. Hun vejleder, hjælper med at arrangere roture og besvarer spørgsmål fra roerne. Du kan kontakte Anette på medlem@hdr.dk

 

Styrmandskurser
Som styrmand får du både frihed og ansvar: Du skal have styrmandsret for at kunne tage en båd ud på egen hånd og samtidig er styrmanden ansvarlig for båd og mandskab.

Det årlige styremandskursus er for de roere, der har roet mindst 200 km i én sæson. Kurset består af en teoretisk og en praktisk prøve.

Senere kan du blive klubtræner og langtursstyrmand med ret til at arrangere rolangture i Danmark og i resten af verden.

Rochefen står for at tilmelde roere til kurserne. Hun henvender sig til roere som opfylder kriterierne og som har lyst til at uddanne sig.