Coastalbåde

Hellerup Dameroklub har to coastalbådeCoastalbåden Madammen: 

Båden: Euro Diffusion XSeries (4x+)

Længde: 10,7 m
Vægt: Ca. 140 kg
Indkøbt: 2012
Antal: 1 stk.

Coastalbåden Kællingen

Båden: Euro Diffusion Yole 25 (2x)

Længde: 7,4 m
Vægt: Ca. 70 kg
Indkøbt: 2016
Antal: 1 stk.

Beskrivelse af coastalbådene.

 

Bådene

Coastalbådene har nogenlunde samme længde som en hhv. 4 årers og 2åres inrigger. De er lidt bredere og 4 åres båden vejer lidt mere end en tilsvarende inrigger. De har dobbeltskrog og har en finne under båden. De er selvlænsende og har et meget effektivt jolleror.

Det relative store agterror med finérrorplade hæftes let på bådens rorbeslag. Bådene er monteret med rustfri materialer og aluminium. Bådenes dybgang er minimal – og kun hvis bådene kommer ind på meget lavt vand, skal man tage hensyn til, at de er monteret med en lille kølfinne placeret lige under styrmandspladsen. Roret er et vipperor, der vipper op, hvis roret rammer modstand nedefra.

 

Riggene er monteret på hængselbeslag, der sidder fast i bådens side dæk. Riggene skal vendes ind i båden, når den placeres i bådhallen og hvis den transporteres på bådtrailer.

 

Bådvogn

Vi bruger en almindelige bådvogn til 4åres båden, men vær opmærksomme på kølfinnen, den må ikke komme over bådvognens bærerem ved optagning af båden. 2åres båden har en speciel bådvogn af hensyn til finnen.

 

Indstilling af rigge og svirvel

Bådene har rigge, der kan justeres i højden, og der er indstillelige svirvler til forskellige højder og smig.

 

Bundprop

Bådene har kun en bundprop, der sidder i agterenden. Den skal ikke fjernes.

 

Roret

Roret er et vipperor som først sættes i, når båden er sat i vandet. Der skal sættes en lille spilt i for at holde roret fast på båden. Det er vigtigt at sætte spiltten i den rigtige vej, ellers kan roret ikke dreje. Roret drejer væsentlig nemmere end almindeligt ror, dvs. at båden hurtigt kan dreje.

 

Finne

Bådene har en finne under styrmandssædet. Vær opmærksom på, at finnen ikke beskadiges, når båden trækkes op eller I lægger til på stranden.

 

Mandskab på båden ved instruktion

Der skal være mindst 3 garvede roere, der kan ro med to årer, når I går ud i 4åres båden og de to øvrige instrueres i roning med 2 årer. Tilsvarende gælder, at en af de to roere i 2åres båden skal være vant til at ro med to årer. Instruktion skal foregå i roligt vand, altså uden skum på bølgerne.

Når man ror med to årer, løftes årerne ikke højt men lige over vandet for, at der er balance i båden. Samtidig stabiliseres båden. Det er vigtigt for at båden glider, at der er takt i båden.

 

Sikkerhed

Bådene er mere stabile og sødygtige end inriggere, og de kan ros i større vindstyrke. Vi anbefaler at roerne bærer oppustelige veste, hvis de går ud i vejr, som de ikke vil gå ud i en inrigger. Bådene er selvlænsende, hvilket der er behov for, hvis man går ud i store bølger. Man skal have redningsveste med ligesom i inriggerne.

 

Roning i bølger

Roning i høje bølger må kun foregå med roere, der er vant til at ro i coastalbådene. Selv om bådene er selvlænsende, kan man selvfølgelig blive våd i dem, når der er bølger. Man kan vælge at have våddragt eller neonepræntøj på i starten og slutningen af sæsonen.

 

Langture

DFfR’s hovedbestyrelse har den 23. november 2011 efter indstilling fra Motions- og Turudvalget godkendt at bådene bruges til langture. Coastalbådene er indskrevet i ”Typebeskrivelse af både til benyttelse ved langtursroning fra roklubber under DFfR”. Det gælder alle 4 typer coastalbåde: 1X, 2X, 4X+ og 4+.

 

Landgang på strand

Hvis man lægger dem op på en strand, skal man bruge 3 bådruller.

 

Tillægning ved broer

Man kan sagtens lægge til ved broer, men man skal være opmærksom på, at roret stikker dybere, når man lægger til eller ror ind på lavt vand.

 

Udstyr

Fender, bådshage, redningsveste m.v. skal medbringes.

 

Bagage

Det er muligt at have mindre helt vandtætte drybags med. De kan ligge foran spændholtet eller, hvis det er små mini-drybags, sættes fast ved riggen. Man kan også bruge ”elastikker” til at spænde udstyr fast med.

 

Roområde

HDRs korttursområde. Alle andre områder kræver langtursbevis

 

 

Roaktivitetsudvalget