Både

 

Klubben har flere bådtyper:


I Hellerup Dameroklub ror vi fortrinsvis i inriggede både.
Inriggere er en meget stabil bådtype, som er velegnet til roning på Øresund. Bådene er kendetegnet ved, at årerne er fæstnet på båden direkte på bådens ræling. Roerne sidder skiftevis forskudt i forhold til bådens midterakse. Båden findes som 2-årers og 4-årers og har altid en styrmand.
 
Alle inriggede både er klinkbyggede træbåde, de fleste med otte bord og vandtætte skotter i begge ender, hvilket gør bådene egnede til langtursroning med bagage. De nyeste inrigger er dog af en lidt anden type end de øvrige inriggere, der er samlet med nitter, de er limet af vandfast krydsfinér og er af den grund utrolig stærke og en del lettere end de øvrige inriggere. 
 
En inrigger er et stykke flot og gedigent håndværk. Langt de fleste af klubbens både er fremstillet af træsorter som mahogni og cedertræ. En del af den daglige vedligeholdelse af bådene består i at vaske og tørre dem efter endt roning. Havvand tager hårdt på lakken, og en lille sø af vand inde i båden giver grobund for råd. 

 

                

 

Bådklargøring
Efter sommerens roture gås bådene efter, rengøres og repareres, så de er klar til næste sæson. Roerne inddeles i bådhold (bådfamilier), der i fællesskab står for dette arbejde.

De konkrete vedligeholdelsesaktiviteter styres af materialegruppen. Bådrengøringen finder sted i oktober måned, hvor det stadig er varmt nok til at lakere bådene. 

Bådenes kvalitet og dermed en væsentlig del af rooplevelsen er stærkt afhængig af denne indsats. 

 
Materialeudvalg 
Alle kan komme til at lave en skade på en båd. Hvis du laver eller opdager en skade på en båd skal skaden registreres under rokort.dk/skader. Materialeudvalget giver gerne råd og vejledning, hvis du har lyst til at være med til at udbedre skaden.