Møde med HR

12. januar 2017 14:39 , af Marianne Hørup

Der har været en del uklarhed om vores - mangeårige - forhold til HR 😉

Bestyrelsen inviterede derfor HR til et kaffemøde for at få styr på eventuelle misforståelser. Næstformand Christian Dawe fra HR og Olga og Marianne fra HDR deltog. Vi vendte flere emner på mødet, og vi fik blandt andet forklaring på, at onsdagsspisningen i HR kun er for aktive roere i HR; fordi der har været venteliste til spisningen blandt klubbens egne roere.

Vi blev enige om, at vi stadig kan låne roere i hinandens klubber, hvis holdsætningen ikke går op. Vi kan låne både af hinanden, selvfølgelig i rimeligt omfang, og vi kan lægge til ved begge broer.

Begge klubber vil sætte costalhold om torsdagen fra sæson 2017, så vi aftalte at lave noget samroning i den forbindelse.

Christian Dawe bad os reklamere for Birgit og Søren Mallings gymnastik om onsdagen.

Det var et udmærket møde, og vi aftalte at mødes jævnligt for at styrke samarbejdet og for at inspirere hinanden. Næste møde bliver lige før sommerferien.

Marianne Hørup, formand i HDR