Indkaldelse til GDR's generalforsamling

4. februar 2018 18:08 , af Michaela Rosendal


 Indkaldelse til GDR´s Generalforsamling

 Der indkaldes til generalforsamling i GDR tirsdag den 13. marts 2018 kl. 13.30

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Forslag om lovændring skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før general-
forsamlingens afholdelse eller mail til jytte.westi@live.dk

 
Det reviderede regnskab vil blive udleveret ved generalforsamlingen.

Bestyrelsen modtager genvalg:

Laila Coster                                                    45805372                5134 5372

Gunhild Beck-Hansen                                     45760464                2330 5303

Jytte Westi                                                      39611455                4072 3361

Elena Simson                                                  3964 0170              21695987

 

Der bliver serveret mad på generalforsamlingen.

Håber vi på stort fremmøde.  MENU ????

 

HUSK: TILMELDING ER BINDENDE.

 Seneste tilmelding den 7. marts 2018

På gensyn.  Bestyrelsen.